Servicii

Acasa / Servicii

CABINET AVOCAT IONIȚĂ IOANA

Vă oferă servicii juridice ȋn diverse arii de expertiză ale dreptului. Vă punem la dispozitie profesionalismul, eficiența şi dedicația, atuuri cu care tratăm toate cauzele ȋncredințate ȋn vederea apărării drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale dumneavoastră .

Vă oferim servicii de consultanță, asistență şi reprezentare ȋn fața instanțelor de judecată, organelor de cercetare penală precum şi in fața oricăror autorități sau instituții. De asemeni, oferim servicii de redactare cereri, contracte, notificări precum şi servicii de asistare ȋn cadrul negocierilor.

Scopul nostru este reuşita dumneavoastră, iar pentru ȋndeplinirea acestui obiectiv tratăm cu profesionalism fiecare persoană care apelează la serviciile noastre şi identificăm cele mai bune soluții pentru rezolvarea situației cu care vă confruntați.

Implicarea noastră nu cunoaste jumătăți de masură, aşa ȋncât orice problemă pe care o abordăm se bucură de o cercetare detaliată şi de toată diligenţa noastră.

Cabinetul de avocatură IONIȚĂ IOANA, colaborează cu notari publici, executori judecătoresti, traducători autorizați şi experți autorizați astfel ȋncât să vă oferim servicii de cea mai înaltă calitate ţinând cont de nevoile dumneavoastră.

Apelează la un avocat profesionist şi află care este soluția pentru problema juridică cu care te confrunți.

DREPT PENAL
 • Asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (poliţie, parchete, parchete specializate – D.N.A. şi D.I.I.C.O.T.) a persoanelor puse sub acuzare, aflate în stare de libertate sau în stare de detenţie;
 • Asigurăm asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad, în fond, apel, contestaţie, precum și în căi extraordinare de atac pentru persoane trimise în judecată sau aflate în cursul executării pedepsei (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă);
 • Asistare în cadrul procedurilor privind măsurile preventive și a procedurii mandatului european de arestare;
 • Asistare/reprezentare în procedura plângerii împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată (art. 340 NCPP);
 • Redactarea plângerii penale;
 • Studierea documentelor puse la dispoziție de client sau a dosarului cauzei și propunerea unei soluții prin întocmirea unui raport scris;
 • Asistare/reprezentare în orice alte proceduri în materie penală;
DREPT CIVIL
 • Redactarea si susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale;
 • Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
 • Consultanță și asistență juridică în succesiuni, partaj, carte funciară și cadastru, apărarea dreptului de proprietate, revendicare, uzucapiune și grănițuire, pretenții, daune morale, răspundere civilă contractuală și delictuală, contestații la executare s.a;
DREPTUL FAMILIEI
 • Divorț, prestație compensatorie, exercitarea autorității părintești (custodie), program vizitare minor, stabilire locuință minor, tăgada paternității, partaje, adopții, s.a;
DREPT CONTRAVENTIONAL
 • Plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenției, anulare amenzi, s.a, provenind atat din contravenții rutiere, cât și din controalele ITM sau altor autorități publice;
 • Reprezentare litigii contravenționale;
DREPTUL MUNCII
 • Asistenţă juridică privind încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă şi a contractelor colective de muncă;
 • Contestarea sancţiunilor disciplinare;
 • Acţiuni în pretenţii pentru recuperarea prejudiciilor;
 • Consultanţă privind desfacerea contractelor individuale de muncă;
DREPT ADMINISTRATIV SI FISCAL
 • Consultanţă şi reprezentare în instanţă cu privire la revocarea/suspendarea/anularea actelor administrative;
 • Recuperări debite, somații de plată, negocieri și arbitraj, pretenții, contracte și tranzacții comerciale, s.a;
 • Restituire impozite și taxe, contestare decizii de impunere, obligații fiscale, s.a;
DREPT COMERCIAL
 • Înființarea societăților comerciale, asociațiilor și fundațiilor;
 • Acordarea de asistență și consultanța juridică permanentă;
 • Redactarea contractelor, acordurilor, tranzacțiilor, notificărilor, acțiunilor în justiție;
 • Asistență și reprezentare în fața instanțelor de orice grad, competențe în soluționarea litigiilor comerciale;
 • Recuperarea de credite;
 • Legalizarea și punerea în executare a dispozitivelor hotărârilor judecătorești;
DREPTURILE OMULUI
 • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la competenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi privitor la domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei;
 • Redactarea plângerilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • Consultanţă juridică şi reprezentare în executarea hotărârilor definitive pronunţate de către Curtea de la Strasbourg;
 • Consultanţă juridică şi reprezentare în orice altă procedură internă care ar decurge dintr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu: revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului);